۰۷۹۱۷۷۷۰۷۷   |   ۰۷۷۷۵۰۱۰۰۷   |   تماس با ما

   info@kohandazh.edu.af    |    kuhandazh.2014@gmail.com

پیام سرپرست ریاست

مؤسسۀ تحصیلات عالی کهندژ مؤسسه ی پیشرو در آموزش، تولید و ترویج علم نافع، گسترش مرزهای دانش و فناوری در مقیاس جهانی با مرجعیت علمی و هویت اسلامی در کشور، و در تعاملی پویا و سازنده با مراکز علمی و فرهنگی ملی و فراملی است. موسسه تحصیلات عالی کهندژ که با در نظر داشت نیازمندی های عصر و زمان به سال 1394 در شهر باستانی کندز ایجاد گردیده، با داشتن استادان مجرب و با تحصیلات عالی بسویه ماستری و دکترا در خدمت مردم شریف افغانستان قرار دارد. این مؤسسه دارای دو پوهنځی و 6 دیپارتمنت میباشد که هر پوهنحی با امکانات از قبیل تعمیر مجهز با معیار های ملی،کتابخانه مجهز،لابراتوار،انترنیت و صنوف مجهز با وسایل تکنالوژی مدرن روز می باشد.عرضه خدمات تحصیلی با کیفیت و مطابق به نیاز ها و تقاضا های موجود جامعه نیاز به تغیر، بازدید و بهبود دوامدار نصاب و محتویات درسی تمام نهاد های تحصیلی یک کشور را دارد. افغانستان که زمانی نهاد های تحصیلی آن به سطح منطقه و جهان خدمات تحصیلی با کیفیت و به سویه جهانی فراهم می نمود ، متاسفانه طی چند دهه اخیر نسبت به مشکلات و جنگ های دوامدار نتوانسته که تغیرات عمده را در نصاب تحصیلی و وضعیت نهاد های تحصیلی خویش ایجاد نماید. اینک بعد از ایجاد حکومت و نظام جدید در کشور و با همکاری و کمک کشور های بین المللی زمینه آن فراهم شده تا تغیرات عمده و جامع در نصاب تحصیلی پوهنتون ها و نهاد های دیگر تحصیلی آورده شود. با همکاری وزارت محترم تحصیلات عالی و باسعی و تلاش استادان محترم مؤسسه تحصیلات عالی کهندژ و با در نظرداشت نیاز های موجود تحصیلی ، به اساس نظر سنجی آموزشی این مؤسسه در ولایت باستانی کندز ایجاد گردیده است تا جوانان نخبه و متخصص را برای جامعه و کشور تقدیم بدارد.

با احترام

انجنیر افشین ایماق