۰۷۹۱۷۷۷۰۷۷   |   ۰۷۷۷۵۰۱۰۰۷   |   تماس با ما

   info@kohandazh.edu.af    |    kuhandazh.2014@gmail.com

پوهنځی تعلیم و تربیه

پوهنحی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی کهندز درسال 1394 با مجوز وزارت تحصیلات عالی درچوکات این موسسه در چهار دیپارتمنت به صورت یک پوهنحْی مستقل آغاز به کار نمود. پوهنحْی تعلیم و تربیه دارای چهار دیپارتمنت زیرمی باشد:

  • زبان و ادبیات دری
  • بیولوژی
  • تاریخ
  • زبان و ادبیات انگلیسی

پوهنحی تعلیم و تربیه موسسۀ تحصیلات عالی کهندژ همیشه در تلاش است تا استادان متخصص و کار آزموده را تقدیم جامعه نماید،چون پوهنحی تعلیم و تربیه مولد نیروی کار برای نهاد های تعلیمی و تربیوی و همچنان فرهنگی مملکت میباشد، لذا ایجاب مینماید تا تدریس و آموزش در این نهاد تحصیلی با توجه به نیاز های زمان و ارزش های جامعه عیار گردد. تحقق این امر کار سهل و آسانی نبوده و همیشه با چالش ها و مشکلات همراه بوده است. خصوصاْ در حال حاضر که بحث حرفه یی ساختن استادان یکی از ضروریات مبرم جامعه ما تلقی میگردد، این رسالت هر چی بیشتر تقویت گردیده و پوهنځی تعلیم و تربیه را مکلف میسازد تا در آموزش نسل جوان نیاز های فعلی و آینده نهاد های آموزشی و پرورشی را مد نظر گرفته تا منحیث یک نهاد علمی و اکادمیک، ادای رسالت نماید. کهندژ نام کهن محدوده جغرافیای است که در مسیر آمو دریا یعنی رود جیحون قرار داشته در جنوب کشور برادر و همزبان ما تاجکستان موقعیت دارد. ما قرار بر آن گذاشتیم جهت حفظ مواریث فرهنگی و رشد استعداد های جوانان همدیار خود کانون فرهنگی بگشایم که انها زمینه کسب تحصیلات عالی تخصصی داشته با فراگیری از علوم و فنون عصری و عالی کادر های فعال با داشتن مدارک مسلکی مصدر خدمات با کیفیت در جامعه خود گردند. علاوه برآن باتراکم تعداد از جوانان علاقمند تحصیل از حقوق تعداد از جوانان که نمی توانند بصورت دولتی شامل نهاد های تحصیلات عالی دولتی گردند، در پوهنځی های مختلف این نهاد تحصیلات عالی در ولایت خودشان گردیده از بیکاری و مراجعه به اعتیاد و چالشهای دیگری کاسته شده جامعه را بسوی رفاه و سعادت سوق داده از صفوف مخالفین آنها را به علم و معرفت بشکانیم. باهمین هدف توانسته ایم از بدو تاسیس تاکنون با فراغت سه دوره تحصیلی تعداد از آموزگاران مکاتب و جوانان دیگری را با معیار های علمی، توانمند و هدفمند تقدیم جامعه خود نماییم. اکنون موسسه تحصیلات عالی کهندژ افتخار دارد به حیث یک نهاد با اعتبار مطابق به پروگرام ها و نصاب تحصیلات عالی رسمی دولتی در چوکات وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان با رعایه قوانین و لوایح توسعه تعداد از اساتید مجرب با دانش تحصیلات عالی تخصصی فعالیت فرهنگی دارد. در این نهاد تحصیلی خصوصی زمینه های کار عملی و لابراتوار، استفاده از وسایل مدرن و عصری تخنیکی طور دقیق در دسترس دانشجویان قرار داده شده در فضای سالم تدریس می گردد. اکنون که در تفاهم با فرهیخته گان کشور برادر تاجکستان و دانشگاه ملی تاجکستان هستیم آرزو می بریم در قسمت تبادل تجارب، تشریک مساعی و همدیگر فهمی راه های درخشان و موثری را دنبال نموده باشیم. در اخیر فرصت را غنیمت شمرده از مقام رهبری دانشگاه ملی تاجکستان و تمام دوستان گرامی که زمینه ساز ایجاد این تفاهم شده اند، صمیمانه سپاس گزاری می نمایم.

با عرض حرمت