۰۷۹۱۷۷۷۰۷۷   |   ۰۷۷۷۵۰۱۰۰۷   |   تماس با ما

   info@kohandazh.edu.af    |    kuhandazh.2014@gmail.com

معاونیت علمی در ادامه ی فعالیت های آموزشی به منظور توانمند سازی نسل جوان کشور، کارگاه آموزشی دو روزه ی را زیر نام “کارگاه آموزشی وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی” برای استادان و محصلان پوهنحی های اقتصاد و تعلیم وتربیه برگزار نمود. در این کارگاه آموزشی به تعداد 20 تن از استادان و ۴۲تن از دانشجویان اعم از بانوان و پسران اشتراک نموده بودند. در این برنامه آموزشی ضمن بیان اهداف و مقاصد راه اندازی سلسله ی از برنامه های آموزشی برای استادان و دانشجویان، مسایل مربوط به انترنیت (مبانی و کاربرد انترنیت، چگونگی ایجاد و استفاده از ایمیل/ نامه برقی، صفحات اجتماعی فیسبوک، تویتر و وبلاگ سازی) را برای اشتراک کنندگان در چارچوب پلان آموزشی دو روزه، آموزش داد. نصیر احمد "حمیم" یکتن از استادان پوهنحی اقتصاد این مؤسسه ضمن تشکر و قدرانی از برگزاری کارگاۀ آموزشی توسط معاونیت علمی، گفت: " در شرایط کنونی با توجه به انکشاف تکنالوژی معلوماتی، انترنیت بزرگترین و نزدیکترین منبع معلوماتی برای دانشجویان بوده و در واقع انترنیت ممد برنامه های تحقیقاتی برای استادان و دانشجویان می باشد." احمد نعیم "آرین" یکتن از دانشجویان پوهنحی تعلیم و تربیه این مؤسسه ضمن مثبت خواندن برنامه های آموزشی برای توانمند سازی جوانان در این مؤسسه، گفت: “راه اندازی برنامه ی آموزشی پیرامون شبکه های اجتماعی و چگونگی استفاده از وبلاگ موثر بوده و باعث گسترش، تقویت و ترویج خبرنگاری شهروندی میان جوانان و جامعه می میگردد. این خبرنگاری شهروندی است که مسولان محلی ولایت را بیشتر متوجه مسوولیت های شان ساخته و سر انجام همچنان استفاده از وسایل جمعی اجتماعی مثل فیسبوک و تویتر سبب تقویت آزادی بیان و بهبود حکومتداری خوب در جامعه می شود. بانو شهلا نقیبی دانشجوی سال دوم پوهنحی اقتصاد این مؤسسه یکی دیگر از اشتراک کنندگان این برنامه آمورشی بود. او ضمن سپاس گزاری از برگزار کنندگان برنامه ی آموزشی گفت: “این نخستین بار است که در برنامه ی اشتراک نموده که منحیث یک وبلاگ نویس به آن نیاز جدی داشت”. وی که به تازه گی در جریان کار های عملی کارگاه آموزشی یک وبلاگ ساخت؛ تعهد نمود که با بکارگیری از آن برای بیانِ داشته های فکری اش استفاده موثر نماید. در اخیر این برنامه آموزشی برای استادان و دانشجویان اشتراک کننده تصدیق نامه ها و جزوه آموزشی که از سوی معاونیت علمی مؤسسه ترتیب و فراهم شده بود، توزیع گردید.
معاونیت علمی در ادامه ی فعالیت های آموزشی به منظور توانمند سازی نسل جوان کشور، کارگاه آموزشی دو روزه ی را زیر نام “کارگاه آموزشی وبلاگ سازی و رسانه های اجتماعی” برای استادان و محصلان پوهنحی های اقتصاد و تعلیم وتربیه برگزار نمود. در این کارگاه آموزشی به تعداد 20 تن از استادان و ۴۲تن از دانشجویان اعم از بانوان و پسران اشتراک نموده بودند. در این برنامه آموزشی ضمن بیان اهداف و مقاصد راه اندازی سلسله ی از برنامه های آموزشی برای استادان و دانشجویان، مسایل مربوط به انترنیت (مبانی و کاربرد انترنیت، چگونگی ایجاد و استفاده از ایمیل/ نامه برقی، صفحات اجتماعی فیسبوک، تویتر و وبلاگ سازی) را برای اشتراک کنندگان در چارچوب پلان آموزشی دو روزه، آموزش داد. نصیر احمد "حمیم" یکتن از استادان پوهنحی اقتصاد این مؤسسه ضمن تشکر و قدرانی از برگزاری کارگاۀ آموزشی توسط معاونیت علمی، گفت: " در شرایط کنونی با توجه به انکشاف تکنالوژی معلوماتی، انترنیت بزرگترین و نزدیکترین منبع معلوماتی برای دانشجویان بوده و در واقع انترنیت ممد برنامه های تحقیقاتی برای استادان و دانشجویان می باشد." احمد نعیم "آرین" یکتن از دانشجویان پوهنحی تعلیم و تربیه این مؤسسه ضمن مثبت خواندن برنامه های آموزشی برای توانمند سازی جوانان در این مؤسسه، گفت: “راه اندازی برنامه ی آموزشی پیرامون شبکه های اجتماعی و چگونگی استفاده از وبلاگ موثر بوده و باعث گسترش، تقویت و ترویج خبرنگاری شهروندی میان جوانان و جامعه می میگردد. این خبرنگاری شهروندی است که مسولان محلی ولایت را بیشتر متوجه مسوولیت های شان ساخته و سر انجام همچنان استفاده از وسایل جمعی اجتماعی مثل فیسبوک و تویتر سبب تقویت آزادی بیان و بهبود حکومتداری خوب در جامعه می شود. بانو شهلا نقیبی دانشجوی سال دوم پوهنحی اقتصاد این مؤسسه یکی دیگر از اشتراک کنندگان این برنامه آمورشی بود. او ضمن سپاس گزاری از برگزار کنندگان برنامه ی آموزشی گفت: “این نخستین بار است که در برنامه ی اشتراک نموده که منحیث یک وبلاگ نویس به آن نیاز جدی داشت”. وی که به تازه گی در جریان کار های عملی کارگاه آموزشی یک وبلاگ ساخت؛ تعهد نمود که با بکارگیری از آن برای بیانِ داشته های فکری اش استفاده موثر نماید. در اخیر این برنامه آموزشی برای استادان و دانشجویان اشتراک کننده تصدیق نامه ها و جزوه آموزشی که از سوی معاونیت علمی مؤسسه ترتیب و فراهم شده بود، توزیع گردید.
مولانا جلال الدین محمد بلخی سپیدار بلند شعر وعرفان است ؛صوفی پاکیزه دلی ست که دریای حقیقت را تابیکرانگی هایش شناکرده و مروارید معرفت چیده است. ذکر جمیلش تا دور دست های آفاق گستردیده گردیده و معرفتش چون آب زلالی عطش معنوی جهانیان را فروکش کرده است ؛ موءسسه تحصیلات عالی خصوصی کهندژ برای پاسداشت ازجایگاه علمی- عرفانی این عارف و اندیشمند بزرگ قرن هفتم ه.ش برنامه ای را زیر نام (گفتمان مولانا شناسی )در تالارکنفرانس های این موسسه با حضور استادان ، مولانا شناسان و جمعی از دانشجویان و دوستداران مولانا برگزار نموده بود که هدف اصلی این برنامه شناخت شخصیت و اندیشه های عارفانه این مرد نیک اندیش و نیگو نگر بود؛ نخستین سخنران این برنامه باشکوه محترم استاد احمد خالد جمالزاده معاون علمی این موسسه بود که وی پیرامون زنده گی نامه ،چگونگی مهاجرت خانواده مولانا ، علل و دلایل مهاجرت خانواده مولانا و تحصیلات و چگونگی روی آوردن مولانا به عرفان و تصوف بحث نموده و چنین به ایراد سخن پرداخت:"مولا نا جلال الدین محمد بلخی فرزند بهاءالدین درسال 604 ه. ش در شهربلخ به دنیا آمد ؛ پدرش عالم وفقیه بزرگی زمانش بود که درمحضرش صد ها تن از دانشجویان کسب فیض و معرفت می نمودند .مولانا از هوش و قریحه یی بالایی برخوردار بود و در اندک زمانی به پایه رفیع عرفان و تصوف نایل گردید ، تربیت های نخستین را در نزد پدرش فرا گرفت .مولانا مدتی کمی از عمرخود را در وطن خویش گذراند و چرخ کج رفتار اورا از دامان مادر وطن جداساخت و با خانواده اش رهسپار آسیای صغیر( ترکیه امروزی )گردید. عوا مل مهاجرت خانواده مولانا را دانشمندان به گونه و ها و شکل های مختلف روایت کرده اند که این تفاوت دید گاها علل و عوامل سفرخانواده مولانا را مغشوش و پیچیده نموده است ؛ اما آنچه که مسلم است و نزدیک به حقیت این است که ترس از حمله مغول ها(چنگیزخان)دلیل اصلی مهاجرت خانواده مولانا بوده است . درسال 1221 م مولانا با خانواده اش رهسپار آسیای صغیر گردید و در جریان همین سفربود که وی با عطار نیشاپوری به ملاقات نشست و عطار نیشاپوری آثار از بزرگی را درچهره وی خواند و کتاب اسرارنامه خویش را به وی هدیه داد و توصیه های در باب تربیت این کودک روشن ضمیر بربهاءالدین نمود. خانواده مولانا بعد از سفرطولانی و رسیدن به آسیای صغیر مورد لطف سلطان کیقباد اول قرار گرفت و بهاءالدین پدر مولانا در یکی از مدارس بزرگ روم سلجوقی به حیث مفتی و استاد گماشته شد ، پدرش مولانا را برای ادامه تحصیل به شهر های دمشق و حلب و شام فرستاد و مولانا مدت نه سال را در این شهرها که در آن زمان مرکز دانش بودند به کسب معرفت گذراند . بعد از نه سال دوباره به کانون خانواده برگشت و مدت یک سال دیگر را نزد برهان الدین محقق ترمذی به کسب فیض در طریقت و سلک عرفانی گذراند . وی در سال 1344 م با شمس تبریزی درویش جهانگرد ژولیده موی بر خورد و تحت تاثیر جذبات معنوی وی قرار گرفت و اورا به عنوان استاد و مرشد معنوی خود برگزید و سر انجام این مرد بزرگ در سال 672 چهره درنقاب خاک کشید " سخن رانی دیگری که با سخنان فرح بخشش معنویت این برنامه را افزونی بخشید استاد حمیرا "صدری" استاد دیپارتمنت ادبیات فارسی دانشکده ی آموزش و پرورش بود که وی پیرامون عرفان مولانا به ایراد سخن پرداخت :" عرفان و تصوف یک مکتب است ،مذهب(طریقه ) است که براساس خوانش متون دینی شکل گرفته است ؛ در هیج دینی نیست که طریقه یا مکتب عارفانه در آن موجود نباشد اما عرفان اسلامی ناب ترین همه یی آنهاست . عرفان اسلامی براساس قراءت متون دینی چون : قرآنکریم و احادیث نبوی شکل گرفته ؛و انعطاف پذیرترین قراءت از متون دینی قراءت عارفانه است ؛ عرفان مولانا عرفان دینی است ؛ که از دریای ناکرانمند آموزه های دینی آب می خورد و ریشه اش در آیات و احادیث نبوی قابل درک و دریافت است . مولانا به زبان شیرین فارسی آیات کلام ربانی و احادیث پیامبر اکرم را به تفسیر و تاویل گرفته است که هرخواننده را غرق در بیگرانگی معنویت می نماید، سخن مولانا چیزی غریب و نا آشنا نیست بلکه تاویل آیات پاک قرآن است . مولانا اهل باطن بود و می دانست که پوست هیج دردی را دوا نمی کند و او درجستجوی مغز(حقیقت) قرآن بود ؛ آنچنانیکه گفته است : ما زقران مغز را برداشتیم / پوست را بردیگران بگذاشتیم . سالها بعد اندیشمند بزرگ اسلام علامه اقبال لاهوری سخن مولانا را این گونه تصدیق کرد : (مثنوی معنوی مولوی / هست قرآن برزبان پهلوی) " همچنان سخن رانی دیگری که با سخنان عالمانه اش این محفل را آذین بخشید استاد محمد داوود "داهی" استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دانشکده تعلیم و تربیه بود وی پیرامون اثر مشهور مولانا جلال الدین محمد بلخی صحبت نمود که شمه ای از سخنانش را در این مقال ذکر می نمایم:"مثنوی معنوی یک اثر تعلیمی است ،که آموزه های عرفانی مولانا را باز تاب می دهد ؛ این اثر دارای شش دفتر و بیست و هفت هزار بیت می باشد که درقالب مثنوی سروده شده است . این اثر ارزشمند دارای زبا نمادین و سمبولک بوده و بابیان تمثیلی اریه شده است . در مثنوی مولا نا همه چیز با حکایت و شکایت نی آغاز می شود و این حکایت و شکایت به نحوی اسطوره پیدایش انسان است که درطول تاریخ بخشی بزرگی از دغدغه های انسانهای اندیشمند روی زمین را تشکیل داده است. همه چیز در ابیات معدود نی نامه در آغاز دفتر اول آن مجال بیان می یابد و همه چیز درناله اشتیاق نی (انسان) که شرح درد فراق او ،درسکوت ناگهانی و نهایی او درپایان دفتر ششم به محو وفنا می پیوندد و خاتمه می یابد . با این دریای اسرار که در سراسر مثنوی موج می زند وهمه چیز را درموج وطوفان روح می شوید فکر انسان عادی – انسان بی جوهر(غیرعارف) و فروبسته در غلاف حیات حیوانی – تا وقتی مثل مولانا تبدیل به موج روح و لجه ی راز نشود نمی تواند در این دریای پرهیجان راه پیدا کند و جز آنکه درقایق شکننده یی که قصه و تمثیل نام دارد بنشیند و لحظه ای چند در آبهای کم عمق نزدیک ساحل هیجان بی لگام این دریا را با بیم و دلهره از دور تماشا نماید . از نی و نی نامه تمام وسعت و عمق پایان گریز این عظمت مواج را که دریای مثنوی است می توان دریافت و نی نامه را می توان خلاصه مفهومی کل مثنوی دانست." آحرین سخنرانی این برنامه روح بخش و معنویت گستر را محترم پوهنمل انجنیر عبدالهادی ایماق رییس وبنانگذارموسسه تحصیلات عالی خصوصی کهندژ ایراد نمودند ، ایشان ضمن سپاسگزاری و اهدای لوح تقدیر بر اساتید برگزار کننده این گفتمان ، توسعه و کسترش فرهنگ و زنده نگهداشتن داشته های معنوی این مرز بوم را یکی از اهداف موسسه تحصیلات عالی خصوصی کهندژ خواند ، وی مولانا را شخصیت فرا ملی و فرا منطقه یی دانسته بر کسترش و توسعه ای آرای عارفانه وی تاکید نمود ؛ وی در جریان سخنانش بر تاثیر گذاری اندیشه های مولانا در راستای صلح و همدیگر پذیری و کثرت گرایی توام با انعطاف تاکید نموده ،مولانا را الگوی خوبی برای انعطاف پذیری خواند .همچنان وی مولانا را روشنفکر دانست که هیج تعصبی در وی مشاهده نمی شد و این شعر وی را مثال آورد ." خشک مغزی و تعصب خامی است/ تا جنینی کار خون آشامی است" در ضمن وی در پایان سخنانش بر برگزاری این گونه برنامه ها تاکید نموده از استادان بخش ادبیات دانشکده ی تعلیم و تربیه خواست تا در راستای برگزاری گفتمان های فرهنگی بیشتر از پیش کوشا باشند.
وقتی موجودي پا به عرصه وجود ميگذارد، با خود نيازمنديهاي همراه دارد كه لازمة حيات است، ملاحظه ميشود كه همة مواد لازم و اساسي براي ادامة حيات با كار مهيا میگردد. انسان در طول زنده گي پرفراز و نشيب خود، با دشواريها و مشكلات بسياري مواجه بوده و هست، در هر حال بازهم زنده گي را دوست دارد و آرزوي باقي ماندن و دستيابي به حيات جاويد در اعماق وجود او ريشه دارد. انسان برای زیستن و زنده ماندن نیازمند کوشش و فعالیت بوده و در این راه مانند همه موجودات زنده از نظام آفرینش پیروی میکند. در این معنی، کار همزاد انسان است، اما در حقوق کار ، کار را با این گستردگی مفهومی مدنظر نداریم و صرف بمثابه رابطه کارگر و کارفرما مورد بحث قرار میدهیم. در روزگاری که بشر برای سیر کردن شکم خود، تک تک یا چند نفر با هم شکار کرده یا میوه های جنگلی را جمع کرده، کار میکردند؛ رابطه کار وجود نداشت. رابطه کار از زمانی پیدا شد که برخی از افراد توانستند برخی دیگر را به خدمت گیرندوازتجارب شان بهره آورند. این رابطه طی سده ها ادامه داشته و شکل های مختلفی را بخود گرفته است. از کار بمفهوم رابطه کارگر و کارفرما برداشت های وجود دارد که مختصراً به تبیین آن می پردازیم. كار در لغت به معناي حالت كسي است كه رنج ميبرد و يا به فعاليت پُر زحمت، دشوار و طاقت فرسا پرداخته است. همچنين كار به مجموعة فعاليتهاي گفته ميشود كه هدف توليد ثروت يا ارايه خدمتي را دنبال می کنند. زنده گي انسان نيز با شروع كار قلب آغاز و با توقف كار آن، پايان ميپذيرد. به بیان دیگر، کار عنصر دوم تولید بوده و بهترین وسیله رفع و ارضای نیازمندی ها قلمداد میگردد. کار در بستر همچون کارایی و نقش آفرینی انسان ها را از بندگی، حقارت، درماندگی و سرافگندگی ها رهایی میبخشد. روی این ملحوظ، تحولات اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جوامع مختلف مدیون همین دستاورد انسان هاست. بادرنظر داشت اهمیت وارزش کار در زندگی انسان، موسسه تحصیلات عالی کهندژ مضمونی را تحت عنوان کارعملی شامل نصاب تحصیلی خویش نموده که محصلین بتوانند با استفاده ازفرصت پیش آمده داشتته هاو توانایی های باالقوه خویش را به باالفعل مبدل ساخته وهنگام استخدام در نهاد های دولتی وخصوصی آشنایی کامل با دفاتراداری وترتیب مکاتب و شیوه های مدیریتی داشته باشند . هدف ازتدریس این مضمون آشنایی فارغین نهادهای تحصیلی با شیوه های کاری در ادارات دولتی ونهاد های خصوصی بوده دراکثر موارد مسله ای چالش برانگیز تحت عنوان نبود تجارب کاری وعدم آشنایی فارغان موسسات تحصلات عالی ونمیه عالی باشیوه های کاری درادارات جوانان را مایوس وتوانایی های آنان را تضعیف میناید. به اساس مشکلات موجود سرراه دانش آموختگان وبلندبردن سطح دانش وآشنایی آنها ازعملکرد مامورین خدمات ملکی در نهاد های دولتی محصلین سمسترششم دانشکده اقتصاد با استفاده ازآموخته ها خویش سیمیناریک هفته ای را تحت عنوان روند کاری ماموری خدمات ملکی در دانشکده اقتصاد موسسه تحصلات عالی خصوصی کهندژ با هماهنگی و حمایت همه جانبه ریاست دانشگاه وتلاش های خستگی ناپذیرمحترم احمد خالدجمال زاده معاون علمی این موسسه درتالارجلسات دایر کردند . موضوعات قابل بحث این سیمینار را مدیریت ، وظایف مدیران ،سطوح مدیریت ، عناصرمهم اداره ،پلان کاری ، لایحه وظایف ، دفترحاضری ، دفتررسیدات ، دفتروارده صادره ، مکتوب ، استعلام ، پیشنهاد ، احصایه حاضری و ترتیب راپورمعاشات تشکیل میداد برای حاضرین درتالار ارایه گردید . اساتید ومحصلین حاضردر سیمینار این برنامه آموزشی را مهم وارزشنمد تلقی نموده افزودند امروزه یکی ازمشکلات اساسی فارغان موسسات تحصیلات عالی ونمیمه عالی درکشورماعدم آشنایی با کارکرد ونحوه استفاده ازدفاترکاربردی در ادارات دولتی ونهاد های خضوصی بوده ونبود تجارب کاری موانع اساسی برسرراه جوانان دراستخدام شان میباشد. درآخیر برنامه محترم استاد احمد خالدجمال زاده معاون علمی موسسه تحصیلات عالی خصوصی کهندژ به نماینده گی از ریاست دانشگاه به صحبت پرداخته جوانان را نیروی محرک جامعه تلقی نموده و نقش آنها را در ادارات دولتی و خصوصی درصورت مهم وارزشمند قلم داد نمود که بتوانند از داشته و آموخته های خویش به گونه موثر وکارا به نفع اداره وکشورخویش استفاده نموده و زنده گی خویش را بر اساس اهداف ازقبل تعین شده برنامه ریزی نمایند تاباشند به اهداف بزرگ دست یابند : همچنان ایشان افزودن موسسه تحصلات عالی خصوصی کهندژ در تلاش ایجاد وحمایت برنامه ها وسمینار های موثر برای محصلین هستند واز دایر کننده گان این سمینار اظهارسپاس وتشکری نموده ومحفل با توزیع تصدیق نامه ها برای اشتراک کننده گان خاتمه یافت.
مؤسسۀ تحصیلات عالی کهندژ در کنار آموزش جوانان برای فردای درخشان کشور، برنامه های مختلف برای تقویت و رشد صنایع دستی نیز داشته که از آنجمله یکی هم راه اندازی نمایشگاه بزرگ صنایع دستی در سطح زون شمال شرق بود. این نمایشگاه در ماه جدی سال 1396 در شهر زیبای کندز راه اندازی گردید که در آن چهل غرفه برای نمایش صنایع دستی، هنری، حکاکی، قالین، خطاطی و نقاشی ایجاد گردیده بود. نمایشگاه با آیاتی از کلام الله مجید توسط یکتن از محصلان مؤسسۀ تحصیلات عالی کهندژ آغاز گردید و سپس احمد خالد جمال زاده معاون علمی این نهاد پیام محترم دیپلوم انجینر عبدالهادی ایماق مؤسس و رئیس عمومی کمپنی های کهندژ را به خوانش گرفته و گفت:« گروپ کمپنی های کهندژ برای خدمت گذاری به مردم شریف ولایت کندز ایجاد گردیده و هدف بزرگ این گروپ تقویت ارزشهای دینی و ملی، بلند بردن توانمندی های فکر و ذهنی جوانان از طریق ایجاد تحصیلات عالی کهندژ، زمینه سازی برای اشتغال و مصروفیت های سالم در میان جوانان، زمینه سازی برای تقویت صنایع دستی در سطح کندز و ایجاد بازار های مناسب برای فروش صنایع دستی تا این صنایع از طریق فروش مورد حمایت قرار گرفته و تقویت شود.» سپس محترم حشمت الله رحیمی عرضبیگی معاون مقام ولایت در رابطه به ارزش و جایگاه این نمایش صحبت نموده و این نمایشگاه را برای تقویت صنایع دستی و ایجاد فرصت های خوب ی کاری برای تعداد زیادی از هموطنان خوانده افزود :« ما باید در کنار هموطنان عزیز ما که از طریق مواد موجود در این سرزمین به تولیدان وطنی می پردازند و در مسیر تقویت صنایع دستی کار و تلاش می کنند ایستاده شود و از آنها حمایت کنیم». به تعقیب آن محترم استاد امرالدین ولی عضوی شورای ولایتی کندز نیز از گروپ کمپنی های کهندژ بابت راه اندازی این نمایشگاه تشکری نموده و خاطر نشان نمود که :« ما با راه اندازی چنین نمایشگاه ها میتوانیم صنایع دستی و تولیدات وطنی را حمایت و پشتیبانی کنیم» برنامه با دعای خیر برای صلح و آرامش مردم پایان پیدا نمود و نمایشگاه به مدت یک هفته جریان داشت که در طول این مدت حدود یک هزار نفر از این نمایشگاه دیدن نموده و تعداد زیادی از صنایع دستی و تولیدات وطنی در این نمایشگاه به فروش رسید. در پایان نمایشگاه هدایا و تقدیر نامه های که از سوی مؤسسۀ تحصیلات عالی کهندژ برای اشتراک کننده گان این نمایشگاه مدنظر گرفته شود بود در حضور داشت مسوولین دولتی توزیع گردید